הרמב”ם המבואר טהרה חלק ג – פנינים

- 70 % Off

$5.25

הרמב”ם המבואר טהרה חלק ג – פנינים

Description

Rambam Hamevoar Taharah Chelek GimmelHardcover7″ x 10″Peninim Size

הרמב”ם המבואר

 טהרה חלק ג

 פנינים / בינוני

ביאורי הרמב“ם

ביאור בהיר משולב בדברי הרמב“ם בתוספת הערות, מלוקט מתוך כ-70 ממפרשי הרמב“ם ומתוך עשרות רבות של מפרשים ממפרשי הגמרא, הטור והשולחן ערוך, וספרי שו“ת

הלכה למעשה

ליקוט פסקי השולחן ערוך והרמ“א, שו“ע הרב ומשנה ברורה ופסקי האחרונים בזמננו – במקומות שנחלקו על פסקי הרמב“ם או הוסיפו על דבריו

מקורות

ציוני המקורות לדברי הרמב“ם מלוקט מתוך נושאי הכלים ועשרות רבות ממפרשי הרמב“ם ומפרשים אחרים

עיונים

קושיות, דיוקים, ביאורים בדברי הרמב“ם ובירורי שיטות הראשונים

Additional information

Title

Default Title

הרמב"ם המבואר טהרה חלק ג - פנינים

Add to cart